1. در ابتدا محاسباتی دقیق انجام میدهیم که در آن کمترین برشها را داشته باشیم
  2. روکش محصول را با دقت جدا می کنیم
  3. سپس روکش چسب پشت را کنده و با سشوار آنرا حرارت می دهیم
  4. سپس با دقت آنرا به دیوار گوتیا کرده میچسبانیم
  5. اگر جایی به برش بین بند احتیاج داشت همانند تصویر زیر با کاتر براحتی آنرا می بریم
  6. در آوردن جای کلید و پریز احتیاج به برش توسط کاتر و قیچی دارد.(نکته بسیار مهم به سیم های بدون روکش دقت نمایید جنس استیل رسانا بوده و باعث برق گرفتگی در تمام کل سطح میشود)
  7. برای تایلهای منظم دقت خاصی از لحاظ ترتیب و جهت خشها مطرح است که در عکس زیر به آنها اشاره شده است